Cabinet de coaching professionnel à Luxembourg

 

I COACHING U
12, rue 1900
L-2157 Luxembourg

 

Ibrahim AYDOGMUS
Coach certifié (RNCP1, master II)
en développement personnel & professionnel

Coach Luxembourg :  faites appel à I COACHING U

Pour le Luxembourg : +352 691 804 452
Pour la France :
+33 6 10 75 17 15

i.coaching.you@gmail.com

icoaching you

    I.coaching.U

IcoachingU